تبلیغات
بفرمایید داخل - بهترین الگو

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ

ما عاقلانه فکر میکنیم و عاشقانه عمل مکنیم....

چهارشنبه 26 بهمن 1390

بهترین الگو                                چه کسی را الگوی خویش قرار دهیم؟

         لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ... و ذکر الله کثیرا

همانا برای شما در (سیره) رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست (البته) برای کسانی که

به خدا و روز قیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

پیام ها:

۱ ـ {لقد} در الگو بودن پیامبر شک نکنید.

۲ ـ {کان} الگو بودن پیامبر دائمی است.

۳ ـ {لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة } گفتار، رفتار و سکوت

معنا دار پیامبر حجت است.

۴ ـ {لکم - اسوة} معرفی الگو ، یکی از شیوه های تربیت است.

                             چه کسی را الگوی خویش قرار دهیم؟

           لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ... و ذکر الله کثیرا

همانا برای شما در (سیره) رسول خدا الگو و سرمشقی نیکوست (البته) برای کسانی که

به خدا و روز قیامت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.

پیام ها:

۱ ـ {لقد} در الگو بودن پیامبر شک نکنید.

۲ ـ {کان} الگو بودن پیامبر دائمی است.

۳ ـ {لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة } گفتار، رفتار و سکوت

معنا دار پیامبر حجت است.

۴ ـ {لکم - اسوة} معرفی الگو ، یکی از شیوه های تربیت است.

۵ ـ {رسول الله اسوة} باید الگوی خوب معرفی کنیم ، تا مردم به سراغ

الگوهای بدلی نروند.

۶ ـ {اسوة} بهترین شیوه تبلیغ دعوت عملی است.

۷ ـ {لمن کان یرجوا الله ...} کسانی میتوانند پیامبر اکرم را الگو قرار

دهند که قلبشان سرشار از ایمان و یاد خدا باشد.

۸ ـ {رسول الله اسوة - ذکر الله کثیرا} الگوها هر چه عزیز باشند ، اما

نباید انسان خدا را فراموش کند.

منبع : تفسیر نور