تبلیغات
بفرمایید داخل - جملات رایج به زبان انگلیسی(قسمت اول)

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ

ما عاقلانه فکر میکنیم و عاشقانه عمل مکنیم....

جمعه 15 آذر 1392

جملات رایج به زبان انگلیسی(قسمت اول)

کلمات کلیدی : انگلیسی , خداوند , جملات رایج ,


                                     جملات رایج به زبان انگلیسی(قسمت اول - خداوند و مذاهب)

 

                                                                 من مسلمان هستم .  

                                                                       I am a Muslim      

                                                                  او مرتد / ملحد است .            

                                                           He is an apostate / atheist

                                                             او یک مومن با اخلاص است     

                                                                He is a devout believer

                                                          من آدم خیلی مذهبی هستم     

                                                        I am a deeply religious person

                                               در مورد فرقه ای که گفتی ,چیزی نمی دانم   

                                     I have no information about the sect you mentioned

                                            چیزهایی که تو گفتی توهین به مذهب من بود    

                                              What you said was effensive to my religion

                                            اگر این چیزها را بگویی , متهم به کفر می شوی   

                                  If you say such things,you will be accused of blasphemy

                                                        او سال پیش به اسلام گروید    

                                                      He converted to Islam last year

                                                          من به خدا اعتقاد راسخ دارم    

                                                        I have a strong belief in God

                                                            من به حیات اخروی اعتقاد دارم   

                                            I believe in life after death / afterlife /eternal life

                                                             معمولا کی به مسجد میری؟        

                                                When do you usually go to the mosque

                                               مردم خداترس نمازهایشان را سر وقت میخوانند  

                                              God-fearing people say their prayers on time

                                                              من آدم گناهکاری هستم        

                                                                    I am a sinful man

                                                            خداوند گناهان ما را می بخشد      

                                                                  God forgives our sins

                                          خدا شاهده من از آدم هایی که غیبت میکنند متنفرم   

                                             Honest to God , I hate people who backbite

                                                         خداوند مهربان , مرا نجات بده !           

                                                              Merciful God , save us

                                                      خدا دعای تو را مستجاب کرده است      

                                                         God has answered your pray

                                                          خدا مرا بکشه اگر دروغ بگم   

                                                  May God strike me dead if I'm telling lie

                                                     بخاطر چیزهای بی ارزش قسم نخور  

                                               Don't swear to/by God for unimportant things

 

                                     برگرفته از کتاب : Practical English Sentences in Everyday Life